SCHEMA DIAGNOSTIQUE D'INTERPRETATION DE LA FIEVRE Q